Installatie van een SPM Boei Roemenië

Roemenië, Europa

Voor een opdracht voor Van Oord Offshore vertrok het werkschip RAM naar de Zwarte Zee in Roemenie, om aan te komen in havenstad Midia , waar een grote raffinaderij is gevestigd van het olieconcern Rompetrol.

Op 8 km buiten de kust moest een SPM boei worden geïnstalleerd, om het mogelijk te maken grotere ladingen te ontvangen.

De klus was een vervolg op een eerdere samenwerking met Van Oord, waar DUC assistentie verleende bij de aanleg, en aansluitend coatingreparaties, van de gasleiding Workum-Medemblik (met inzet van een habitat).

Voordat begonnen kon worden met het intrekken van de zes ankers waar de boei op afgemeerd lag moest er eerst acht km. leiding met een diameter van ca. 800 mm worden aangelegd. Dit werd uitgevoerd met de inzet van een grote pijpenlegger.

De duikers van DUC Marine voerden daarbij regelmatig controles uit op de “touch down” locaties, de leidingsleuf en de ligging van de nieuwe pijpleiding.

De ‘RAM’ werd ondertussen in de haven ingezet als kraanschip voor de assemblage van de SPM boei en het “Pipe Line End Manifold” (PLEM) die de verbinding vormt tussen de pijpleiding op de zeebodem en de ‘subsea hoses’ die aan de boei zijn bevestigd.

Het koppelen van de PLEM aan de pijpleiding en het aankoppelen van de slangen naar de boei vond plaats op een diepte van 27 meter. DUC zette daarvoor van een van de eigen Nitrox systemen in.

Nadat de verbindingen waren gemaakt zijn alle bevestigingsbouten met behulp van een zgn. “Hydratight” systeem aangetrokken.

Nadat de duikwerkzaamheden waren afgerond bleef ‘RAM’ op locatie voor het uitvoeren van diverse testen, die twee maanden later werden afgerond.

De voornaamste werkzaamheden van DUC op dit project bestonden o.m. uit de inzet van het eigen werkschip RAM, de uitvoering van alle duikwerkzaamheden, incl. inmeten en installeren van het “spoolpiece”, hydratighten, inspecties, koppelen van verbindingsslangen tussen PLEM en boei etc.