Kink in de kabel

Kink in de kabel

Windpark DanTysk, German Economic Zone

Het DanTysk windpark ligt ongeveer 70 km ten westen van het eiland Sylt in de Noordzee. 80 Windturbines met ieder een vermogen van 3.6 MW staan in het water op een diepte variërend van 21 tot 31 m.

Tijdens het leggen van kabel 7.10 vormde de kabel een lus op de zeebodem, nabij Transition Piece (TP) 75. ROV onderzoek wees uit dat de lus een afmeting had van 6.5m x 4.4m, met een radius van 2.2.m.

DUC Marine Group werd verzocht een Method Statement te maken om op de zeebodem een beschermende greppel om de lus heen te installeren. Het was daarbij van het grootste belang dat de kabel en de lus geheel stabiel bleven en de radius niet zou verkleinen.