BERGING VAN GEZONKEN BRUGDELEN

Noordzeekanaal, Nederland

Op weg van IJmuiden naar Zweden verloor het schip ‘Wilson Leer’ haar dekvracht. De gezonken vracht bestond uit zes stalen modules voor een hangbrug, 20 m x 6,5 m x 1,5 met een gewicht van 31 ton.

DUC Marinegroup werd gevraagd de gezonken elementen te bergen. Daarvoor mobiliseerde DUC een kraanschip, een duikteam en alle benodigde materialen inclusief een decompressietank en Nitrox unit.

DUC had slechts vier dagen nodig om de brugdelen te bergen en restmaterialen uit het kanaal te verwijderen.

Contact
Nederlands